Những yêu cầu bảo mật hệ thống thông tin

Những yêu cầu bảo mật hệ thống thông tin Tính bí mật (Confidentiality): bảo vệ dữ liệu không bị lộ ra ngoài một cách trái phép. Vídụ: Trong hệ thống ngân hàng, một khách hàng được phép xem thông tin số dư tài khoản của mình nhưng không được phép xem thông tin của khách…

bao mat thong tin

Những khái niệm cơ bản về bảo mật 2019

Khái niệm cơ bản về bảo mật Dữ liệu (Data) là các giá trị của thông tin định lượng hoặc đính tính của các sự vật, hiện tượng trong cuộc sống.Trong tin học, dữ liệu được dùng như một cách biểu diễn hình thức hoá của thông tin về các sự kiện, hiện tượng thích…