Dịch vụ Quản trị mạng tại Doanh Nghiệp

I. Hạ tầng kết nối mạng LAN / WAN / Wireless Các tiêu chuẩn liên quan, bấm dây, đi dây, tiếp đất… Cáp và các phụ kiện đấu nối Các thiết bị kết nối mạng LAN/WAN: Switch, Router, Proxy, Firewall, Loadbalance, Converter… Thiết bị cho mạng wireless Bảo mật mạng wireless… – Một số vấn…